Odwiedziny w domu Filipa

Bohaterowie naszej fundacji w składzie: Superman, Starkiller, Bing, mała Supergirl i Spiderman, odwiedzili Filipa i jego rodzinę. Ostatnio czujemy się jak terapeuci-komandosi.
Filip Rychlewskia każdym froncie. 😉 Spotkania w domach pozwalają na głębsze poznanie problemów, jest więcej czasu na rozmowę i zabawę 😃
Chłopiec wymaga dostarczania wrażeń sensorycznych w celu normalizacji przetwarzania sensorycznego, rozwoju praksji w obrębie motoryki małej, dużej oraz sfery orofacjalnej, a także wydłużenia czasu koncentracji uwagi. Dlatego ważne jest kontynuowanie zajęć. Nadal ma osłabione napięcie mięśniowe hipermobilność i trudności z planowaniem motorycznym, dlatego potrzebna jest rehabilitacja.
Filipa możecie wspierać tu:
Przy okazji dziękujemy naszym patronom dzięki, którym możemy działać i odwiedzać dzieci w ich domach:
BLISKI PRZYJACIEL LIGI
🦸‍♂️ anonim
PODWÓJNE SUPERSERUM
✧ anonim
SUPERSERUM
❀ Paweł Z.
❀ Agnieszka W.
❀ Beata B.
❀ Dominik W.
❀ Anna W.
❀ Bogusz A.
❀ Aurelia A